Provoz školy:  6.30 – 16.15Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanovena takto :
Měsíční částka úplaty pro školní rok 2022/2023 činí 650 Kč.

Snížení úplaty
V případě přerušení provozu mateřské školy na celý měsíc, podle §3 vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, se úplata nehradí.
V případě omezení nebo přerušení  provozu mateřské školy v kalendářním měsíci delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty odpovídající rozsahu přerušení nebo omezení. O hlavních prázdninách, (červenec, srpen) pokud naše MŠ zajišťuje provoz, platí  školné všechny děti i když MŠ nenavštěvují.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně

Splatnost úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne  kalendářního měsíce  na účet mateřské školy .
Číslo účtu: 27-7202950217/0100

Upozornění :
Jestliže zákonný zástupce opakovaně  neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může ředitelka školy dle zákona  č. 561/2004 Sb., § 35 odstavce d. rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání  dítěte.

  • Zásady ochrany osobních údajů dětí, zákonných zástupců a dalších osob.