Provoz školy:  6.30 – 16.15Stravování

Stravování
Mateřská škola neprovozuje kuchyni, - strava je dovážena ze školní jídelny Úvoz 55.
Aktuální jídelníček je dostupný na webových stránkách školní jídelny ... http://www.sjuvoz.cz

Dítě, které je v MŠ přítomné v době podávání jídla, se stravuje vždy.

Přihlašování a odhlašování ze stravy:
Děti se přihlašují a odhlašují ze stravování den předem do 10.00 hodin, a to:
- telefonicky na čísle 549 241 195
- zápisem do sešitu v šatnách

Neodhlášený oběd je možné vyzvednout první den nemoci dítěte ve školní jídelně do Vámi
přinesených jídlonosičů od 11.45 do 13.00 hodin.

POZOR :
Dítě má na dotovaný oběd nárok pouze první den nepřítomnosti.
Další neodhlášené obědy, ať už vyzvednuté či nikoliv, jsou evidovány jako obědy pro cizí strávníky a jejich cena se zvyšuje o  mzdové a věcné náklady.
Tato částka musí být dětem zpětně zaúčtována a zákonní zástupci jsou povinni ji uhradit.

 

Ředitelka MŠ má právo podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst.1) písm.d
ukončit předškolní vzdělávání dítěte v případě, že zákonný zástupce opakovaně  neuhradí úplatu za školní stravování

  • Zásady ochrany osobních údajů dětí, zákonných zástupců a dalších osob.