Provoz školy:  6.30 – 16.15Přijímací  řízení

 

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok probíhá v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Brno prostřednictvím internetového portálu  https://zapisdoms.brno.cz/, kde jsou zveřejněny termíny a podrobnější informace k postupu při jednotlivých krocích zápisu.
  • Termín podávání žádostí v mateřské škole  stanoví  ředitelka  školy  po  dohodě se zřizovatelem a to v období
    od 2. do 16. května. Informace budou zveřejněny také na webu mateřské školy a webu města Brna.
  • Žádost o přijetí podávají zákonní zástupci dětí, které nejsou dosud přijaty.
  • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud se v mateřské škole uvolní místo.
  • Děti přijímá ředitelka ve správním řízení.

 

  • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A TŘETÍCH OSOB