Provoz školy:  6.30 – 16.15Přijímací  řízení

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

předběžný počet volných míst pro školní rok 2018/2019 :  13 

Přijímání vyplněných  přihlášek v mateřské škole proběhne ve dnech:
 2.května 2019 v době 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin
     3.května 2019 v době 8:00 - 12:00 hodin.

Přihlášky musí být čitelně vyplněné, podepsané, potvrzené lékařem.

Zákonný zástupce s sebou přinese platný občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte,
případně další doklady (nájemní smlouva, ...)

 

  • Zásady ochrany osobních údajů dětí, zákonných zástupců a dalších osob.