Provoz školy:  6.30 – 16.15PLÁN AKCÍ – školní rok 2017/2018

ZÁŘÍ
- Třídní schůzky 7.9.2017
- Míček Flíček – Medouškovo divadélko / 15.9.2017 v 9:30
- Dětským srdíčkům – pěvecké vystoupení / 26.9.2017 v 9:00

ŘÍJEN
- Do obory za zvířátky – Lipka Rozmarýnek / 5.10.2017 od 9:00 - 12:00
- Kdysi dávno – pohádková muzikoterapie pod vedením Mgr. Hradecké / 5.10.2017 v 9:30
- Písničkový slabikář – divadlo Urbánek / 10.10.2017 v 8:45
- Logopedická depistáž – je nutné registrovat se předem v MŠ, depistáž  bude zpoplatněna částkou           100,-  / 11.10 od 8:00
- Podzimní tvoření s uspávání zahrady / 18.10.2017 v 15:30

LISTOPAD
- O počasí – Kimaima  didaktik / 2.11.2017 v 9:00
- Králík z klobouku – divadlo Špilberk / 15.11.2017  v  9:30
- Zážitkový stan - cesta do vesmíru pro Vaše děti / 22.11.2017  v  9:00
- FOTOGRAF - téma " Adventní čas" / 29.11.2017  v 8:00

PROSINEC
- 5.12.2017 v 9:30 Mikuláš s panem Olšanem
- „ Slyšte, slyšte“ aneb „ co se stalo v Betlémě“ - divadlo Urbánek / 14.12.2017 v 10:30
- vánoční besídka Zajíčci / 19.12.2017 v 15:30
- vánoční besídka Veverky / 20.12.2017 v 15:30

LEDEN
-Ptáci v zimě – vzdělávací pořad  v MŠ -  nadace Bystrouška / 17.1.2018  v  9:30
- Lesní království – vzdělávací pořad v MŠ - nadace Bystrouška / 24.1.2018  v  9:30
- Já nic, já muzikant – divadlo Urbánek / 31.1.2018 v 8:45

ÚNOR
- Karneval – divadlo Urbánek
- jarní prázdniny  / 5 .2. - 11.2. 2018 /
- Protože práce šlechtí – Technické muzeum / 14.2.2018  od 10:00 - 11:30
- FOTOGRAF – téma   „Úsměv“ ( fotografování k Svátku matek)   / 15.2.2018  od  8:00
- Do knihovny nejen za zvířátky – Knihovna Jiřího Mahena / 27.2.2018  od 10:00 - 11:30

BŘEZEN
-  Starší děti -  Skřítek a (ne)obyčejné věci –  výjezdní vzdělávací program Lipová
/ 9.3.2018  od  9:00 – 11:30
-  Mladší děti -   Strom, dřevo, papír – vzdělávací program  v MŠ -  Ekocentrum BRNO / 9.3.2018  v  9:00

DUBEN
- Jak se kuře chtělo stát velikonočním vajíčkem  - pohádka / 4. 4. 2018   v  9:30
- Včelí bzučení – vzdělávací pořad - p. Malášková  / 17.4.2018  v  9:30
- návštěva ZŠ Botanická / bude upřesněno
- návštěva ZŠ Kotlářská / bude upřesněno

KVĚTEN
- Brněnský drak – cesta do centra města
- Jak šel kozlík do světa – divadlo Kozlík / 3.5.2018  v  8:30
- Besídka pro maminky Veverky / 16.5.2018  v  15:30
- Besídka pro maminky Zajíčci / 15.5.2018  v  15:30
- FOTOGRAF - společné foto třídy  / 17.5.2018  od  8:00

ČERVEN
- 1.6.2018 Dětský den
- školní výlet - Jalový dvůr, ekofarma Brno / 5.6.2018  od  9:00 - 12:00
- Lišák Foxík, aneb bezpečně k cíli – divadlo Urbánek / 12.6.2018  v 8:45
- Školička kouzel pana Krejčího / bude upřesněno
- Pasování plné špásování – divadlo Urbánek / 21.6.2018  v 15:30