Provoz školy:  6.30 – 16.15Aktuality

11.dubna 2021

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12.4.2021

Informace k provozu škol od 12.4.2021 – sdělení MŠMT – https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Informace k provozu MŠ obdrželi rodiče prostřednictvím hromadného e-mailu

=======================================================================================

29.března 2021

Informace k provozu mateřských škol od 29.3.2021 – sdělení MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné https://apps..odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Otevírání škol – 1. fáze – pouze povinné předškolní vzdělávání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnosti k zápisu do MŠ pro rok 2021/2022 v záložce přijímací řízení


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prázdninový provoz MŠ bude zajištěn od 19. července 2021 do 30. července 2021.


Mimo toto období bude MŠ v době hlavních prázdnin uzavřena.

=======================================================================================

26.února 2021

OZNÁMENÍ RODIČŮM O UZAVŘENÍ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OD 27.2.2021 UZAVŘENA
Na základě usneseni vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření  vydalo MŠMT zákaz osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.
Krizové opatření č. 200 ke stažení ZDE
Informace MŠMT ke stažení ZDE
Informace k ošetřovnému ke stažení ZDE

 

ROZHODNUTÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JM KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
s účinností ode dne 1.3.2021 se ukončují protiepidemická opatření v ohnisku nákazy infekčního onemocnění COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., kterým byla ze dne 16. února 2021, pod č.j.: KHSJM 8495/2021/BM/HDM podrobena právnická osoba Mateřská škola Brno, Tučkova 36 p.o. a která spočívala v uzavření mateřské školy.

=======================================================================================

16. února 2021

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

mateřská škola se na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice č.j.: KHSJM 8495/2021/BM/HDM
ze dne 16. 2. 2021 podrobuje protiepidemickému opatření v ohnisku nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.,
spočívajícímu v uzavření mateřské školy ode dne 16. 2. 2021 do odvolání.

  • Zásady ochrany osobních údajů dětí, zákonných zástupců a dalších osob.