Provoz školy:  6.30 – 16.15Aktivity

Doplňkové aktivity
 • Oslavy narozenin
 • Návštěvy divadel, kin, planetária
 • Výlety a exkurze
 • Mikulášská  nadílka, vánoční besídka
 • Návštěva ZŠ
 • Karneval,
 • Oslava svátku matek
 • Oslava MDD
 • Slavnost pro předškoláky – loučení s MŠ
Kroužky
 • Angličtina v pohybu – pondělí
 • Taneční a pohybový kroužek – úterý
 •  Kroužek keramiky – středa

 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A TŘETÍCH OSOB